Infomarkt en mondiale partners

Op Feest in ’t Park leer je op de infomarkt de verschillende mondiale partners, ngo’s en vierdepijlerorganisaties kennen.

Net zoals het festival kan de infomarkt omwille van de huidige coronamaatregelen niet plaatsvinden.
We kijken uit naar de 31e editie op zaterdag 25 juni 2022!