Op Feest in ’t Park leer je de werking van verschillende mondiale partners, ngo’s en vierdepijlerorganisaties kennen. Elk van hen heeft een eigen verhaal, eigen dromen en eigen doelstellingen. Op de wereldmarkt lichten de mondiale organisaties, NGO’s en vierdepijlerorganisaties toe hoe ze zich dagelijks inzetten voor duurzame projecten en kan je producten kopen.

Hieronder vind je alle informatie over de organisaties die in 2023 op de wereldmarkt stonden en ontdek je ook op welke SDG’s zij hun werking toespitsen. Binnenkort maken we bekend welke organisaties dit jaar aanwezig zijn.

 • Aukas vzw

  Aukas vzw is een Belgische vzw die werkt rond onderwijs in Cambodja en die daar de relatie tussen kinderarbeid, armoede en analfabetisme wil doorbreken. De Aukas studiebeurs ondersteunt kansarme studenten in de vier laatste jaren van het middelbaar, want armoede is de hoofdreden van het vroegtijdig schoolverlaten na het derde middelbaar, vooral op het arme platteland.

  Tijdens de jaren waarin ze een studiebeurs krijgen, worden de jongeren gemotiveerd en gestimuleerd om hun eigen sterktes te ontdekken. Om de armoedecirkel structureel en duurzaam te doorbreken, werkt Aukas rond projecten die door lokale mensen gedragen worden. De vzw biedt vooral financiële en organisatorische ondersteuning.

 • UNICEF Brugge

  UNICEF  verdedigt kinderrechten, biedt noodhulp aan kinderen bij rampen en oorlogen en zet in op ontwikkelingsprogramma’s zodat kinderen gelijke kansen krijgen om aan hun toekomst te bouwen. Als kinderrechtenorganisatie van de VN legt UNICEF België o.a. de nadruk op kinderrechteneducatie. Dat gebeurt met educatief lesmateriaal en workshops in scholen zoals het Sacha project dat wordt toegelicht op Feest in ‘t Park. Dankzij de verschillende vrijwilligersgroepen zoals bijvoorbeeld UNICEF Brugge en de gemotiveerde vrijwilligers kunnen de workshops gegeven worden en kunnen kinderen leren over hun rechten.

  Deze workshop voor kinderen van 10 tot 12 jaar is een speelse, efficiënte manier om lessen te organiseren over kinderrechten, voor en door de kinderen zelf. Door te sensibiliseren wordt duidelijk dat we met z’n allen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor alle kinderen wereldwijd.

 • Middenschool Brugge Centrum

  Middenschool Brugge Centrum heeft een duurzame schoollink met Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa (Zuid-Kameroen). Samen werken ze een actieplan uit, gebaseerd op 6 SDG’s die hen beide bezighouden, waaronder doelstellingen met betrekking tot klimaat en gendergelijkheid. Met dit partnerschap, gebaseerd op uitwisseling, willen de scholen actief wereldburgerschap bevorderen. Er is uitwisseling tussen leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen. Stages en projecten van studenten in Ebolowa én in Brugge worden gestimuleerd.

 • Vredesactie Brugge

  Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of oorlogsdreiging. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.  Vredesactie is aangesloten bij de pacifistische beweging ‘War Resisters International’ (WRI), een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die de WRI-beginselverklaring onderschrijven: ‘Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog.’

 • Niemand is Illegaal

  De vereniging Niemand is Illegaal zet zich in om de vluchtelingen in Duinkerke te helpen en ondersteunen. Ze verzamelen hulpgoederen zoals kledij, slaapzakken, deken en tenten. Op dit moment is er een project om een mobiele douche te bouwen in het vluchtelingenkamp. Daar is heden geen enkele mogelijkheid tot wassen en wat voorzien wordt, wordt snel terug afgebroken door de Franse overheid.

  “Wij brengen wat menselijk waar het onmenselijke de overhand heeft. Een vluchteling wil net zoals jij gelukkig zijn en betekenis geven aan zijn leven.

  Wij bieden hulp aan mensen onderweg, maar kunnen dat niet zonder jouw hulp. Met elke bijdrage deel je een stukje geluk.”

 • FV De Levensboom

  De Levensboom is een vereniging van de Oekraïense gemeenschap in Brugge. Tijdens Feest in ‘t Park willen Oekraïners vertellen hoe de oorlog in Oekraïne een ecologische crisis veroorzaakte en blijft veroorzaken: tekort of volledige afwezigheid van drinkwater, vervuiling en vergiftiging van drinkwaterbronnen, grondwateren, rivieren en meren. Vernietiging van dammen en stuwmeren leidt tot onhygiënische omstandigheden, ziektes en massale verdwijning van vissen en dieren, ook van bedreigde soorten.

 • Education 4 Kids Kenia

  Education 4 Kids Kenia vzw is een kleine vzw, gevestigd in Brugge en actief in Kenia. Daar biedt de vzw aan kinderen en jongeren een betere levenskwaliteit en grotere ontwikkelingskansen door het verstrekken van financiële en materiële ondersteuning. Er is hulp voor scholen, een weeshuis en kinderen in kansarme wijken in Kenia; kortom de vzw komt tussen waar er onvoldoende vangnet is vanwege de overheid of andere organisaties.
  Daarbij wordt ingezet op infrastructuur, de bezoldiging van leraren, het betalen van schoolgelden en het scheppen van voorwaarden om naar school te kunnen gaan (zoals de aankoop van maandverbanden). Door alles ter plaatse aan te kopen, ondersteunt ze daarenboven de lokale economie.

 • Friends in Kovalam

  Friends in Kovalam is een sociaal project van de leerlingen van Atheneum Brugge. Het project ondersteunt de werking van SISP (Sebastian Indian Social Project), een ngo die in Kerala, Zuid-India, de levenstandaard van de allerarmsten wil verbeteren. Dit via gratis scholing, training in sociale weerbaarheid, het opzetten van microkredieten, begeleiding en financiële hulp voor medische behandeling, voeding en/of schoolkosten.
  SISP organiseert gratis tweedekansonderwijs, en tewerkstelling en sociaal werk voor iedereen, ongeacht geslacht, religie of geaardheid.

 • Rode Kruis opvangcentrum Brugge

  Het ‘Rode Kruis’-opvangcentrum biedt onderdak en ondersteuning aan 60 “verzoekers om internationale bescherming”.
  Bewoners (alleenstaanden, niet begeleide minderjarigen en gezinnen) uit allerlei windstreken verblijven er samen tot er een definitieve beslissing is genomen in het kader van hun verzoek. Tijdens hun verblijf krijgen ze ondersteuning op administratief, medisch en psychosociaal vlak alsook op vlak van onderwijs en vrije tijd.

 • Komerbi vzw

  Komerbi werkt met een erg divers publiek. Jongeren en ouders met verschillende achtergronden kunnen bij Komerbi terecht voor gratis activiteiten en huiswerkbegeleiding. Naast het bieden van warme zorgen aan de leden dichtbij, organiseert de vzw ook activiteiten waarmee geld en benodigdheden ingezameld worden voor kansarme mensen uit andere werelddelen. Zo stimuleert Komerbi jongeren om burgerschap te tonen en hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Komberbi werkt samen met partners binnen Brugge en daarbuiten, zoals Al Minara uit Gent.

 • Regionale werkgroep Plan International Brugge

  Plan International is al jaren lid van de Mondiale Raad in Brugge. Plan International België zet zich in voor de rechten van kinderen en meisjes in het bijzonder. Denk maar aan het afkeuren van kindhuwelijken, het vermijden van ongewilde zwangerschappen en het bieden van onderwijskansen.
  De regionale werkgroep probeert te sensibiliseren en fondsen te verwerven. De focus ligt vooral op SDG’s rond gender en onderwijs.

 • WSM

  WSM komt op voor waardig werk en sociale bescherming zodat mensen overal ter wereld een menswaardig leven kunnen leiden. WSM werkt daarvoor samen met sociale bewegingen in 23 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en ook in België.

  Versterkt door internationale samenwerkingen ijveren zij voor correcte jobs (leefbaar loon, veilige werkplek …), toegankelijke gezondheidszorg, beroepsopleidingen, een sociale en solidaire economie… WSM behoort in België tot het netwerk van beweging.net.

 • vzw Casa Maín Vlaanderen

  Casa Maín Vlaanderen is een vzw die een tehuis voor meisjes steunt in Santa Cruz, Bolivia. Het tehuis staat in voor opvang en opvoeding van 120 meisjes tussen 4 en 18 jaar, geplaatst door de jeugdbescherming van de stad. De zusters van Don Bosco die het tehuis leiden, zorgen voor een thuis, geborgenheid en onderwijs voor deze meisjes zodat ze later zelfstandig in het leven kunnen staan.

 • Oxfam Wereldwinkel

  Oxfam Wereldwinkel is een democratische vrijwilligersbeweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Zo zorgt Oxfam ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen. Bij Oxfam-Wereldwinkels vind je een ruim assortiment Fairtradeproducten. Met de aankoop daarvan steun je het streven naar structurele verandering in het handelssysteem, en naar duurzame en eerlijke handel met respect voor mens en planeet.  

 • KiYoDeL vzw

  KiYoDel vzw richt zich op de meest kansarme, kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren die in armoede leven in de plattelandsgebieden van Rwoho in Oeganda. Jongeren die hun school verlaten door verschillende uitdagingen zoals gebrek aan geld, afstand tot de school, meisjes die school missen door gebrek aan sanitaire hygiëneproducten en uiteindelijk de school verlaten. We richten ons op strategieën en activiteiten die de jongeren stimuleren om innovatief te worden en kansen te creëren voor ontplooiing.

  KiYoDel is een trainingscentrum aan het opzetten, waar jongeren uit de streek de kans zouden krijgen om vaardigheden te leren, die hen zullen helpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het centrum zal de jongeren ondersteunen en aanmoedigen om hun grenzen te verleggen, eigen jobs te creëren of hun kansen om in aanmerking te komen voor een lokale werkgelegenheid verhogen en aldus strijden voeren tegen armoede, kinderhuwelijken en werkloosheid. Door zelf een trainingscentrum te bouwen wil KiYoDel een duurzame impact op de gemeenschap hebben.

 • Amnesty International Brugge

  Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor mensenrechten. In vele landen worden mensen, gemeenschappen en organisaties vervolgd, bedreigd of gedood omdat ze hun leefgemeenschap en het natuurlijke milieu willen beschermen.

  De lokale groepen van Brugge (Brugge-centrum en Brugge Sint-Kruis) voeren actie voor betere bescherming van mensenrechten in de regio Grote Meren (Afrika), Colombia, Israël-Palestina en de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit behelst ook organisaties en individuen die opkomen voor eerlijke toegang tot water en de bescherming van watervoorraden. Deze milieuactivisten zijn vaak het slachtoffer van vervolging en voor hun rechten (vrijlating, eerlijk proces, geen foltering en doodstraf, …) ijvert Amnesty International.

 • African Women Work

  Bij Chéry Faso koop je niet alleen een product, maar ook het verhaal van 36 sterke mama’s uit het dorp Boni in Burkina Faso. De vrouwen richtten een eigen organisatie op en maken op traditionele wijze karitéboter, een topproduct dat ze verkopen tegen een eerlijke, door hen bepaalde prijs.

  Zo beschikken ze over een zelfstandig inkomen, een eigen bankrekening en twee productiecentra in het dorp. Door te kiezen voor direct trade met vrouwenorganisaties in Burkina Faso en Ghana, betaalt Chéry Faso een eerlijke aankoopprijs voor een (h)eerlijk product. Bovendien gaat van de verkoopswinst van elk potje karité, elk flesje olie en elk stuk zeep de helft terug naar de vrouwen aan de bron. Direct trade, een transparant verhaal door eerlijke handel van pure verzorgingsproducten.

 • Wegwijzer vzw

  Wegwijzer vzw uit Brugge wil reizigers, op onafhankelijke wijze en met kritische ingesteldheid, informatie geven die hen aanzet tot bewuster reisgedrag. Voor Wegwijzer is reizen een uitgelezen middel om de wereld en zijn bewoners beter te begrijpen en te respecteren.

  De vzw wil komen tot een meer harmonieuze en duurzame samenleving door reizigers op hun bestemming aan te zetten tot zinvolle participatie en respectvol gedrag. Wegwijzer is een netwerk van duizenden doe-het-zelfreizigers die ervaringen uitwisselen om reizen mooier, zinvoller en unieker te maken.

 • Paadhai vzw

  Paadhai wil kansarme ‘vergeten’ kinderen in Zuid-Indië (Chennai, wijk Valasaravakkam) de mogelijkheid geven om op te groeien tot weerbare volwassenen. Om hun kansen op een menswaardige toekomst te vergroten, zet de vzw in op het geven van onderdak en onderwijs.

  Paadhai ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten. Zo werd er een trainingscentrum opgestart om kinderen die niet goed mee kunnen extra ondersteuning te geven en om volwassenen voor te bereiden op examens voor aanwerving. Aandacht gaat ook naar het versterken van de positie van de vrouw binnen de Indiase maatschappij via bewustmakingsacties en door het geven van micro-kredieten en vorming.

 • Crea Thera International

  In Libanon leven er ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen, waarvan velen in kampen in de Bekaa vallei vlakbij de Syrische grens. Kinderen leven er in moeilijke omstandigheden met weinig toegang tot onderwijs, veel psychische problemen … De pandemie, de politieke onrust en de rampzalige explosie in Beirut maakten de situatie nog erger. Samen met de Libanese ngo LOYAC werkt Crea Thera aan een project om vluchtelingenkinderen uit de Bekavallei op een creatieve manier meer levenskwaliteit, ontspanning en zelfsturing (empowerment) te bieden. Dat gebeurt met een laagdrempelige basistraining Music Community Worker voor jeugdwerkers van de ngo LOYAC in Libanon. Er werden muzikale methodes aangeleerd die toepasbaar zijn in het werken met vluchtelingenkinderen. Na de opleiding werken de deelnemers praktijkdagen af op verschillende locaties met kinderen.

  Daarnaast lanceert Crea Thera het project ‘I see you’ waarbij twee keer per jaar workshops muziek en theater georganiseerd worden voor  vluchtelingenjongeren. Zij creëren een optreden op basis van hun eigen ervaringen met ‘zien en gezien worden’. Aan het eind van de week is er een toonmoment en daarna volgt een voorstelling voor de lokale gemeenschap. Het stuk zal door deze groep ook elders in Libanon gespeeld worden en hopelijk andere groepen aansteken.

 • CATAPA vzw

  CATAPA vzw is een organisatie die werkt rond de ecologische en sociale implicaties van mijnbouw, voornamelijk vanuit een historische band met Latijns-Amerika. Mijnbouw is een activiteit waarbij hele gemeenschappen, omgevingen en dierenpopulaties verstoord worden. Drinkwater wordt vervuild en trekt de gezondheid van nabijgelegen landbouwgrond met zich mee, dit heeft impact op de levenswijze van de inheemse groepen rondom  dit gebied. De organisatie gelooft sterk in Degrowth en koppelt het mijnbouwverhaal aan geplande veroudering, een bewuste strategie van (elektronica)producenten om producten zodanig te maken dat ze het voortijdig begeven (denk aan printers die opeens niet meer werken, GSMs of computers die door bewuste updates frustrerend traag worden …). Omwille van het gebrek aan mogelijkheden voor herstel en recyclage, schuiven mensen dan al snel aan voor een nieuw toestel. Dit opgelegde consumptiepatroon legt veel druk op de metaalindustrie en dus ook mijnbouw.

 • Howest, de hogeschool West-Vlaanderen

  Howest, de hogeschool West-Vlaanderen is bezig met een project om een SOLAR-hoofdvoedingskabel aan te leggen voor het H.F. Virika-hospitaal te Uganda. Dit hospitaal heeft ook een eigen opleiding in de Virika School of Nursing and Midwifery en het Bischop Magambo Counselor Training instituut. Met dit SOLAR-project hopen ze de belangrijkste functionele eenheden van het hospitaal te voorzien met zonne-energie: de operatie- en verloskwartieren en de materniteit alsook de tandartspraktijk en pediatrie. Het aanleggen van deze kabel kan zorgen voor democratischere tarieven in het ziekenhuis en een verbeterd welzijn van de patiënten. In september 2023 hoopt de Howest de installatie te voltooien.

 • Vrienden van Tshilomba vzw

  De vrienden van Tshilomba is een kleine organisatie gesticht door Pater Scheutist Karel Van Laer. Hij was 47 jaren actief op diverse plaatsen in de regio Oost-Kasaï. Getroffen door de moeilijke leefomstandigheden in deze afgelegen streek besloot hij om samen met de lokale bevolking de handen uit de mouwen te steken en voornamelijk op educatie als wapen tegen armoede te focussen.

  Het hoofddoel van de VZW is fondsen verwerven om de partnergroep ter plaatse Balunda ba Tshilomba te ondersteunen in de realisatie van een aantal structurele en duurzame projecten (b.v. scholen renoveren en bouwen, alfabetisering van tienermeisjes) ten voordele van de zwakste groepen in de samenleving (kinderen, tieners, alleenstaande vrouwen). De VZW ondersteunt ook het weeshuis Mamu Angélique in Mbuji-Mayi waar 72 weeskinderen of kinderen beschuldigd van hekserij een veilige thuis gevonden hebben.

 • Wereldhuis West-Vlaanderen

  Wereldhuis West-Vlaanderen is de plaats waar het Provinciaal mondiaal beleid vorm krijgt. Een bevraging van de achterban toont aan dat het Wereldhuis gewaardeerd wordt als fysieke plek waar Provinciaal Mondiaal Beleid, beleid integratie en haar partners een plek krijgen. De kruispuntfunctie (samenwerken en verbinden) van verschillende stakeholders en de laboratoriumfunctie van het wereldhuis -onderzoeken en durven/kunnen/mogen falen- wordt als uniek gezien. Er zijn reglementen voor ondersteuning van Zuidpartners, educatieve en sensibiliserende activiteiten in West-Vlaanderen en buitenlandse stages. Daarnaast is er ook een documentatiecentrum met een grote collectie rond NT2 en rond wereldburgerschapseducatie.

 • Himalayan Projects

  Himalayan projects legt zich als Belgische vzw, met een hart voor de oerculturen in de ontwikkelingslanden rond de Himalaya, toe op de zorg voor Nepalese achtergestelde groepen. Projecten willen in het bijzonder kansen scheppen voor vrouwen, personen met een beperking en kinderen.

  De vzw verbetert de onderwijskansen door te voorzien in schoolinfrastructuur en educatief materiaal. Naast de vrijwillige inzet van leraren van hier, worden  Nepalese leraren betaald en is er ook een studiefonds voor hogere studies. Medische hulp wordt geboden door het voorzien in medische posten, medische mobiele kampen, preventiecampagnes en een fonds voor dringende hospitalisaties.

  Voorts gaan middelen naar het voorzien in schoon drinkwater voor afgelegen dorpen en de heropbouw na natuurrampen. Recent is een sanitair project in een openbare school afgewerkt en een groot project rond drinkwatervoorziening in een afgelegen dorp in aardbevingsgebied opgestart. Er is ook een noodfonds voor dringende financiële hulp voor kansarmen.

 • Vzw Kitanda

  Vzw Kitanda is een vereniging uit Brugge die de zwaksten in de samenleving wil helpen. De focus ligt actueel op het uitbouwen van een watervoorziening met semi-economische mogelijkheden voor een erg arme leefgemeenschap in Kenia.

  De voorziening van water en toiletten, de opstart van landbouw, viskweek en een kippenfarm voor eigen voedselproductie, en de steun bij het ontwikkelen van onderwijskansen hebben een positieve impact op de gezondheid en versterken de leefgemeenschappen van de mensen in Kenia en Noord-Nigeria waar de vzw haar projecten uitbouwt.

 • Rode Kruis Vlaanderen - Internationaal

  Rode Kruis Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. De organisatie is actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening.

  Zo werkt Rode Kruis Vlaanderen rond de impact van klimaatverandering. Het Rode Kruis maakt met zijn rampenparaatheid-programma’s de bevolking weerbaarder in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen. Daarnaast werkt het Rode Kruis via opleidingen EHBO en het organiseren van bloedinzamelingen mee aan overlevingskansen en een beter gezondheidssysteem.

 • vzw Écoliers Sanspapiers de Ngaparou

  Ecoliers Sanspapiers de Ngaparou is een vereniging zonder winstoogmerk, actief in Senegal – regio Mbour. De vereniging heeft als missie kinderen uit arme gezinnen in te schrijven en op te volgen in het officieel onderwijs en te zorgen dat ze geregistreerd worden bij het plaatselijk stadsbestuur. In Senegal moeten kinderen hun geboortepapieren voorleggen voor zij kunnen verder studeren. Het ontbreken van de juiste papieren, de onwetendheid van de ouders en het gebrek aan informatie zijn allemaal redenen waarom kinderen zonder geboortebewijs niet kunnen studeren.

 • Steungroep New Laetare

  De steungroep New Laetare is een feitelijke vereniging die werd opgericht in 1992 ter ondersteuning van het “Vormingscentrum New Laetare Schools” in Owerri, Nigeria. In het zuiden (Nigeria, Owerri) richtte de steungroep zich aanvankelijk vooral op kwaliteitsvol onderwijs via het Vormingscentrum New Laetare Schools. Het vormingscentrum helpt kinderen zich op een duurzame manier te ontwikkelen, mensen te emanciperen en hen kansen te geven om hun toekomst te sturen. Het vormingscentrum is volledig geïntegreerd in het Nigeriaanse schoolsysteem en in handen van de lokale bevolking.

  Naast het blijvend aanbieden van een degelijke leeromgeving – via goed onderhoud van gebouwen, het inrichten van computerlokalen, het voorzien in transport… – hecht de steungroep nu ook veel belang aan gezondheidszorgduurzame energieeconomische groei en het verminderen van ongelijkheid in de samenleving. Zo is er gratis preventief gezondheidsonderzoek voor leerlingen, en kan het personeel een hospitalisatieverzekering afsluiten en zich aansluiten bij een pensioenspaarfonds. Ook  gelijkheid voor meisjes en vrouwen is een aandachtspunt. Daarom wordt onder andere ingezet op gelijke studiekansen.

 • Vredeswijzer

  Vredeswijzer is opgericht vanuit de behoefte aan een liefde- en vredevolle wereld zonder onmin, oorlogen en aanslagen op de natuur, mensen of andere levende wezens. Vredeswijzer bundelt methodes om conflicten op te lossen en om zorgzaam om te gaan met de medemens en met de planeet.

 • Stichting Ray of Light

  Stichting Ray of Light, opgericht door schrijver en humanist Bruce Cerew, zet in op het zelfredzaam en onafhankelijk maken van kansarme vrouwen en kinderen in het plattelandsgebied van Nigeria. Dit gebeurt door de overdracht van technologie en het bevorderen van beroepsopleidingen. Daarbij gaat aandacht naar duurzame ontwikkeling en milieu, bijvoorbeeld binnen de landbouwproductie of het voorzien in schoon drinkwater. Zo werden er al 5 grote waterputten gerealiseerd en 150 solar straatverlichting geplaatst in verschillende Nigeriaanse dorpen. Verder werden meer dan 20.000 solar lampen verdeeld die werken op zonne-energie die gevaarlijke kerosinelampen vervangen.

 • Climate conscious

  Climate conscious is een groep van vijftien jonge vrienden die via hun sociale media, hun website en een educatief project kennis verspreiden over de klimaatverandering. Met hun scholenproject, “Education for the Climate Generation”, laten ze de jongeren van het eerste en tweede middelbaar zelf acties uitwerken om hun klas of school klimaatrobuuster te maken. Ze maken duidelijk dat klimaatverandering een mondiaal gegeven is, benadrukken het belang van biodiversiteit, duurzaam materiaalgebruik, duurzame energie en voeding … én delen hun kennis over klimaat en milieu op een gebundelde, toegankelijke manier.

 • Eco Granja Buvuma

  Victoria Vanilla Eco Granja Buvuma is een project gelegen op het eiland Buvuma in het Victoriameer voor de kust van Oeganda, nabij Jinja. De 100.000 eilandbewoners zijn arm en hebben bijna geen toegang tot voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen. Op een plantage van zowat 24 hectare in het dorpje Bumazime wordt alles (momenteel avocado en vanille) volledig biologisch geteeld, met respect voor de natuur. Het project werkt enkel met dorpsbewoners en zoveel als mogelijk met lokale middelen. Het is bedoeling om de lokale gemeenschap, en dan vooral de vrouwen, vooruit te helpen en hen te laten werken in de arbeidsintensieve kweek en rijping van vanille.

  Met het motto ‘Think Green’ wil de organisatie de boeren op het eiland motiveren om meer bomen te planten voor meer diversiteit in de omgeving van het Victoriameer en het eiland in het algemeen.

;