Al 30 jaar Feest in ’t Park!

Feest in ’t Park begon meer dan 30 jaar geleden als een klein initiatief van de Derde Wereldraad. Vandaag is het festival uitgegroeid tot een uitbundig  feest voor jong en oud. Al dertig edities lang vindt het plaats op de laatste zaterdag van juni.

Feest in ’t Park brengt verschillende culturen samen rond een laagdrempelig, gevarieerd programma. Thema’s als Fairtrade en duurzaamheid lopen er als een rode draad doorheen. Als bezoeker doe je telkens nieuwe ervaringen op. Zo word je al feestend een bewuste wereldburger.

Op deze 31ste editie laat Feest in ’t Park je op een speelse, interactieve manier kennismaken met Agenda 2030 en drie duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

Wat is Agenda 2030?

Agenda 2030 is een beleidsambitie waar landen wereldwijd hun schouders onder zetten. De bedoeling ervan is tegen 2030 armoede uit de wereld te bannen en tot duurzame ontwikkeling te komen. Agenda 2030 werd in 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties.

Het plan omvat zeventien doelstellingen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, elk met een hele reeks subdoelstellingen. Deze SDG’s reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, de sociale en de ecologische.

SDG’s op Feest in ’t Park

SDG 4: Kwaliteitsvol onderwijs

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. De toegang tot onderwijs moet voor elk kind gelijk zijn. Levenslang leren zou voor iedereen op elke leeftijd mogelijk moeten zijn.

Op Feest in ’t Park ontdek je hoe mensen aan de andere kant van de wereld les volgen. Je leert ook mensen kennen met een andere moedertaal dan het Nederlands.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Agenda 2030 streeft naar productie – en consumptieprocessen die in harmonie zijn met natuurlijke en menselijke bronnen. Concrete doelen zijn onder meer de voedselverspilling in winkels te halveren en het gebruik van duurzame materialen in kledij te stimuleren.

Op Feest in ’t Park nemen we de kledingindustrie onder de loep en tonen we aan welke impact die heeft op de wereld. Waarom is kleding soms zo goedkoop? Hoe worden kleren gemaakt? Wist je dat je oude kleren kan hergebruiken? Je ontdekt er ook hoe je voedselverspilling kan verminderen en hoe je duurzaam met voedsel kan omgaan. 

SDG 15: Leven op het land

De groene longen van de wereld verdwijnen voor onze ogen. Twee derde van de tropische regenwouden op aarde is al aangetast of vernietigd. Daarnaast vermindert de biodiversiteit en worden verschillende diersoorten bedreigd. Agenda 2030 roept op om bossen duurzaam te beheren, verwoestijning tegen te gaan en het duurzame gebruik van ecosystemen op het vasteland te bevorderen.

Op Feest in ’t Park lichten we het verband tussen mijnbouw en onze ICT-consumptie toe. We tonen alternatieve mogelijkheden om de ontginning van grondstoffen te beperken. Daarnaast krijg je tips om zelf de biodiversiteit te helpen opkrikken.

Ontdek de wereld dicht bij jou

Lijken deze thema’s ver van je bed te staan? Vergis je niet! Zo heeft de ontbossing in het Amazonewoud misschien niet meteen concrete gevolgen voor ons dageljikse leven, maar op termijn heeft ze wel een impact op ons klimaat. Op die manier worden we er toch voelbaar mee geconfronteerd.

Feest in ’t Park wil je bewust maken van al die samenhangen op wereldschaal en je aansporen om zelf een steentje bij te dragen waar mogelijk.

Over Brugge Plus

Brugge Plus is de organisator van Feest in ’t Park. De vzw groeide uit de vzw Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa en brengt in opdracht van de stad Brugge cultuur naar alle bewoners en bezoekers, in een gastvrije sfeer en met oog voor duurzaamheid. We versterken zo mee het positief imago van de stad als hedendaagse, inclusieve en dynamische cultuurstad.

Het hele jaar door organiseert Brugge Plus tal van evenementen voor groot en klein, bewoners en bezoekers, in het centrum en de stadswijken. De meeste evenementen zijn gratis en in openlucht. Deuren, poorten, wagens, tenten… we zetten ze wagenwijd open voor iedereen.

De evenementen gaan van gastronomie, over circus tot hedendaagse kunsten: zo sieren Cirque Plus, Feest in ’t Park, Kookeet, Uitwijken, Belgiek, Film op het Strand, Lichtfeest Lissewege, Iedereen Klassiek, Krikrak, Wintergloed, het Reiefestival, Gouden Boomstoet en Triënnale Brugge onze evenementenkalender. Bij de organisatie van de activiteiten gaan we altijd uit van drie kernwaarden: kwaliteit, participatie en duurzaamheid.

In 2020 kreeg Brugge Plus de opdracht van Stad Brugge om in samenwerking met de Noord-Zuiddienst en de FIP-werkgroep Feest in ’t Park te organiseren. Omwille van de toenmalige coronamaatregelen konden de edities in 2020 en 2021 niet doorgaan. Op 25 juni 2022 zal dus de 31ste editie van Feest in ’t Park plaatsvinden.